Gå heller til Facebook-siden vår!

Vi har innsett at vi når flere gjennom vår Facebook-side enn her på hjemmesiden. Vi oppdaterer derfor ikke denne siden fortløpende. Ønsker du siste informasjon fra TBBK, klikk her:
http://www.facebook.com/groups/trondheimbbk/

TBBK i Stjørdalens Blad!

Stjørdalens Blad - Papirutgaven 26. april. 12side 28,29Stjørdalens Blad - Papirutgaven 26. april. 12side 28,29

Årsmøtepapirene er klare.

ÅRSMØTEPAPIRER TBBK 2012

Innkalling til årsmøte 2012.

Det kalles inn til klubbens årsmøte for 2012.

Tid: Tirsdag 28. februar kl. 18:00
Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 14. februar.
Disse sendes på e-post leder@tbbk.no

Sakspapirer blir gjort tilgjengelige på hjemmesiden 21. februar.

Styret

Fra TBBK's historie

Det er ikke bare i den senere tid Trondheim Basketballklubb har figurert i media. Klubben ble stiftet 18. august 1983, og senhøstes samme år var vi meget opptatt av å «komme i avisa» for å få markedsført klubben. Motivene var rekruttering og sponsormidler. Her ser dere to artikler som sto i henholdsvis Arbeider-Avisa og Adresseavisen. Artiklene er skannet av Stig Kjølnes, mangeårig spiller i klubben. Det er mange år - og kilo - siden det!!
Arbeider-Avisa 1983-10-18 Adressa 1983-11-02
Arbeider-Avisa 1983-10-18
Adressa 1983-11-02