Innkalling til årsmøte 2012.

Det kalles inn til klubbens årsmøte for 2012.

Tid: Tirsdag 28. februar kl. 18:00
Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 14. februar.
Disse sendes på e-post leder@tbbk.no

Sakspapirer blir gjort tilgjengelige på hjemmesiden 21. februar.

Styret